ایران

شركت نفت انديش يكتا (سهامي خاص)

آدرس : تهران - میدان صنعت - انتهای بلوار فرحزادی - خیابان نیما یوشیج - پلاک 5 - واحد 4

تلفن : 22130288 (021)

ایمیل : office@totachi.ir

کد پستی : 1981817911


JAPAN

Address: TOTACHI INDUSTRIAL PTE LTD

047-0008 Japan, Hokkaido, Otaru city, Chikko 5-1

Tel/Fax : +81 134 31 4747

Website : www.totachi.com


IRAN

Address:  Naft Andish Yekta PTE Co. (YEKTA Oil & Gas

4th Floor No:5

Nima Youshij Street

Farahzadi Blv. - Sanat Square

1981817911 Tehran - Iran

Tel/Fax: 0098-21-22130288

Email: office@totachi.ir

Website: www.totachi.ir