ایران

شركت نفت انديش يكتا (سهامي خاص)

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی ، نبش خیابان دوازدهم شرقی ، ساختمان نرگس ،پلاک 9 طبقه اول ، واحد B1

تلفن : 168-88510166 (021) / 130-88510127 (021)

تلفن مدیریت فروش : 88510169 (021)

ایمیل : office@totachi.ir

کد پستی : 1515653114


JAPAN

Address: TOTACHI INDUSTRIAL PTE LTD

047-0008 Japan, Hokkaido, Otaru city, Chikko 5-1

Tel/Fax : +81 134 31 4747

Website : www.totachi.com


IRAN

Address: Naft Andish Yekta PTE Co.(YEKTA Oil & Gas)

1st Floor-Narges Build.( No:9 )

12th East Street Corner

Beyhaghi Blv. - Argentina Square,

1515653114 Tehran-IRAN

Tel/Fax: 0098-21-88510127-130

Email: office@totachi.ir

Website: www.totachi.ir