تکنولوژی


ZFM


ECO


EMT


TFT


فناوری گسترده فلزی کلسیم/کلسیمEMT


فن آوری گسترده فلزیEMT یک فرایند منحصر بفرد در ساخت باتریهای TOTACHI است.فناوری این نوع باتری مدرن شامل استفاده از یک آلیاژسرب کلسیم در تولید صفحات باتری،اثبات شده برای ارائه افزایش قابلیت اطمینان وطول عمر باتری خودرو است.

شرکت TOTACHIبا استفاده 100% از ترکیب سرب کلسیم ( آلیاژpbCa ) درطول تولید باتری با شبکه های ذخیره سازی ویک روش ریخته گری مستمر قدمهای موثری را بر داشته است.در حال حاضر تکنولوژی توتاچی بعنوان یک تکنولوژی برتر شناخته شده است. استفاده از فن آوری کلسیم/کلسیم یاعث افزایش قابل توجه قدرت راه اندازی خودرو، جلوگیری از جوش کردن اسیدی باتری شده است وهمچنین باعث انعطاف پذیری باطری در دماهای بالا، پایین وحالت غیرفعال گردیده که این عوامل عملا باعث افزایش طول عمر مفید باتری گشته CCAباتریهای TOTACHIدر دماهای بسیار بالا، دارای درجه عالی است.

باتری های توتاچی (DIN & JIS) دارای عملکرد دمایی 60 درجه سانتی گراد می باشند که کمتر باتری این توانمندی را داراست.