تکنولوژی


ZFM


ECO


EMT


TFT


فن آوری ZFM ( سایش مولکولی صفر ) :فن آوری ZFM،غرور واقعی شرکت صنعتی TOTACHIژاپن است.

فناوری خلاقانه و به ثبت رسیده در ژاپن ، شرکت TOTACHIرا قادر به تدوین وارائه وساخت نسل بعدی روغن ها را نموده است.این فن آوری موتور خودرو را بیمه وبا خاصیت منحصر بفرد سایش صفر در داخل موتور،عمر قطعات را افزایش داده واطمینان بخش صنعت گردیده است.این فن آوری بطور مستقیم در واحد تحقیق و توسعه R&D شرکت صنعتیKOUGYO TOTACHI بوجود آمده وتوسعه داده شده وبعنوان شاخص برتر محصولات TOTACHIمی باشند که در جهان رقیبی ندارد وباعث کاهش اصطکاک وسایش در دمای بالای داخل موتور وتجهیزات گردیده وعملا عمر موتور افزایش یافته است.

تکنولوژی ZFM مبتنی بر کمپلکس پلی سولفید مولیبدون (MoDTC)َ ALKYLDITHIOCABAMINDE و بر اساس افزایش خاصیت چسبندگی روان کننده به سطوح فلزی تولید گردیده است.

ماده افزودنی ZFM بطور گسترده در روغن موتورهای TOTACHIوبا سرویس های کارایی API SN/SM و همچنینAPI CY-4و نیز ILSAC GF-5 مخلوط گردیده است.

در نتیجه بعنوان پوشش محافظ قطعات داخل موتور عمل می کند وعملکرد آن در هر نوع آب و هوا و دمای پایین وبالا اثبات شده است.

ماده ZFMدر دمای بالای صفر (+130 سانتی گراد) بهترین کارایی را داشته است که هیچ روغن موتوری در جهان این توانایی را ندارد.