ردیف عکس پایه base استاندارد بسته بندی pdf کاربرد
1 Semi Synthetic - dihydric alcohole + افزودنی های ویژه ISO 4925(CLASS 3) - SAE J1703 - DOT3 250ml - 500ml تمامی خودرو های سواری و عمومی + تجاری / قدیمی تا سال 2012
2 fully Synthetic - polyAlkilene - glycol - eter + افزودنی های ویژه ISO 4925(CLASS 4) - SAE J1703 - DOT4 250ml - 500ml تمامی خودرو های سواری و عمومی و تجاری / جدید از سال 2010 تا کنون