ردیف عکس پایه Base استاندارد ها بسته بندی pdf کاربرد
1 semi Synthetic SIEMENS - CINCINATI - ALESTOM - G.E 60L - 200L توربین های گازی و سوخت مایع - صنایع نفت و گاز - پتروشیمی و نیروگاهی
2 semi Synthetic SIEMENS - CINCINATI - ALESTOM - G.E 60L - 200L توربین های گازی و سوخت مایع - صنایع نفت و گاز - پتروشیمی و نیروگاهی