ردیف عکس پایه base استاندارد pdf کاربرد
1 Semi Synthetic OEM تمام قایق های شخصی و تفریحی - جت اسکی