ردیف عکس Base استاندارد بسته بندی رنگ PDF ملاحظات
1 Multipurpose / Lithium complex NLGI 1 / NLGI 2 / NLGI - GC - LB 397gr +16gr قرمز RED دارای فشارپذیری بسیار بالا و ضد آب و تمام خودروهای شخصی و عمومی و کشاورزی و دریایی
2 Multipurpose / Lithium complex NLGI 1 / NLGI 2 / NLGI - GC - LB 397gr +16gr مشکی BLACK دارای فشار پذیری متوسط و قابل مصارف عمومی و کشاورزی و دریایی و شخصی و تجاری
3 Lithium complex / گروه 2 روغن پایه NLGI 1 / NLGI 2 / NLG 397gr +16gr آبی Blue محدوده عملکرد -40تا 180 سانتی گراد / دارای فشار پذیری فوق العاده و کبفیت بسیار بالا و ضد آب