ردیف عکس پایه Base PDF بسته بندی ویژه خودرو های
1 fully Synthetic 200L - 60L - 20L LEXUS - TOYOTA
2 fully Synthetic 200L - 60L - 20L KIA - HYUNDAI - MITSUBISHI
3 fully Synthetic 200L - 60L - 20L KIA - HYUNDAI
4 fully Synthetic 200L - 60L - 20L خودروهای آمریکایی و هوندا
5 fully Synthetic 200L - 60L - 20L RENUALT - HONDA - NISSAN
6 fully Synthetic 200L - 60L - 20L HONDA
7 fully Synthetic 200L - 60L - 20L NISSAN - INFINITY - کلیه خودروهایی که گیربکس متغیر دارند
8 fully Synthetic 200L - 60L - 20L